نمایشگاه ایران پلاست 2010

جناب آقایان  دکتر میرکاظمی وزیر محترم نفت و مهندس بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از غرفه گروه صنعتی برید ماشین ایران بازدید کردند.